CityPet-SHOP

Нашата компанија

ДТППУ Акваоасис ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

е основана во 2007 година и е во приватна сопственост. Работиме со големопродажба , малопродажба и on-line продажба 

  • 6 подружници - специјализирани продавници
  • 3 партнери продавници кои ги продаваат Нашите брендови
  • големопродажба и интернет продажба

Ние сме Сити Пет Шоп


cms-img